สกุล Anemia

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Anemia phyllitidis
เป็นเฟินดิน ลักษณะเหง้าเลื้อยสั้น มีขนสีทองปกคลุม เกิดต้นใหม่จากเหง้าเดิมได้ ก้านใบมีขนสีขาวปกคลุม ก้านใบยาวประมาณ 1 ฟุต ใบเป็นแบบ pinnatid ลักษณะใบคล้ายปีกนกยาวประมาณ 3-4 ซ.ม. ยาว 4-7 ซ.ม. ใบที่เกิดสปอร์ตั้งตรง สปอร์เกิดรอบๆ ก้านใบ ความยาวของช่วงที่เกิดสปอร์ยาวประมาณ 5-10 ซ.ม. เฟินชนิดนี้จากข้อมูล พบทางเขตอเมริกาใต้