ชื่อไทย :

ตาลบิด, ตาลทราย

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Schizaea digitata
พบทั่วทุกประเทศไทย ตามชายป่า หรือทุ่งหญ้า ลำต้นเลื้อยใต้ดิน ลักษณะคล้ายกับตาลพร้าว แต่ไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขา ก้านเดียว และแตกเป็นใบที่ปลายก้านคล้ายพู่ มีสปอร์ที่ปลายใบ ....ภาพนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อจากพี่ธวัชชัย (เจ้าเก่า)