ชื่อไทย :

ตาลพร้าว

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Schizaea dichotoma
พบทั่วทุกประเทศไทย ตามชายป่า หรือทุ่งหญ้า ลำต้นเลื้อยใต้ดิน ก้านใบยาว 10-30 ซ.ม. ใบแตกเป็นกิ่งคู่ซ้อนกัน 2 -6 คู่ ที่ปลายกิ่งใบแตกเป็นพู่ ยาวประมาณ 10-20 ซ.ม. ปลายใบมีสปอร์ห้อยลงมายาว 3-4 มม. เครื่องปลูกของเฟินชนิดนี้ควรผสมใบไม้ผุค่อนข้างมาก เฟินชนิดนี้ที่ตลาด jj ราคาค่อนข้างแพง