ชื่อไทย :

ดอกหิน

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Selaginella tamariscna
   
ดอกหิน(Selaginella tamariscna) เป็นเฟินครับมีลำต้นเทียมยาวกว่า 10 ซ.ม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซ.ม. ตามลำต้นมารากรกรุงรังพันอยู่ ในหน้าแล้งใบจะงอกงุ้ม เฟินชนิดนี้พบบริเวณเขาหินปูนที่มีความสูง ตั้งแต่ 2,000 เมตร ขึ้นไป แสงแดดจัด มีเมฆหมอก-เยือกเย็นตลอดปี อย่างดอยหลวงเชียงดาวไงครับ ตอนนี้มีพบตามภูเขาหินปูนใน จ.กาญจนบุรีอีกด้วย ชาวจีนนิยมนำมาแตกแห้งชงกินแก้เจ็บคอ