ชื่อไทย :

กนกนารี

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Selaginella wallchii
   
จัดเป็นเฟินดิน พบได้ในป่าที่มีความชุ่มชื้นทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคใต้ ลักษณะลำต้นตั้งตรง ใบคล้ายหลิวลู่ลม ปลูกเลี้ยงได้ง่ายครับ