ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Selaginella kraussiana
   
เป็นเฟินดิน ลำต้นเลื้อยไปตามผิวดินที่ขุ่มชื้น ลักษณะใบจะเล็กกว่าพวกกนกนารีที่เราเคยเห็นทั่วไป 2-3 เท่า ไม่ทราบแหล่งกำเนิดที่แน่ชัด