ชื่อไทย :

-  

ชื่อสามัญ :

-  

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Selaginella arbucula  
     
พบทุกภาคในป่าที่มีความชื้น จัดเป็นเฟินดิน ลำต้นเลื้อยไปตามพื้นดิน ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก ให้อยู่ในที่แสงแดดรำไร