ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Selaginella sp.
   

เป็นเฟินดิน ไม่ทราบแหล่งกำเนิด ลำต้นสีเขียวศูนย์กลางประมาณ 2-3 ม.ม. เลื้อยไปตามผิวดิน โขดหิน ต้นไม้ ที่ชุ่มชื้น ลำต้นที่เลื้อยแตกแขนงไปได้เรื่อยๆ ใบมีสีน้ำตาลตั้งแต่ปลายใบจนถึงปลายใบ เมื่อโตเต็มปลายใบจะเรียวแหลม ความกว้างของใบโดยรวมประมาณ 10-15 ซ.ม. ยาว 15-20 ซ.ม.