ชื่อไทย :

ผักนกยูง

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Selaginella Siamenis
   
เป็นเฟินดิน พบได้ในป่าที่มีความชุ่มชื้นทั่วประเทศไทย ลักษณะใบสีเขียวปนน้ำเงินคล้ายสีของหางนกยูง ลำต้นเป็นเถาเลื้อย เกิดรากตามลำต้น นำมาปลูกใส่กระถางแขวนจะห้อยย้อยสวยงามดี แต่ต้องอยูในที่ร่ม