ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Selaginella umbrosa
   
เป็นเฟินดิน พบได้ในป่าดงดิบทางภาคเหนือและภาคตะวันตก ลำต้นสีน้ำตาลผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 ม.ม. เลื้อยไปตามผิวดิน โขดหิน ต้นไม้ ที่ชุ่มชื้น ลักษณะใบเรียวแหลม ใบที่แตกแขนงจากลำต้นเกิดใบย่อยได้อีก 7-10 คู่ ใบย่อยกว้างประมาณ 3 ซ.ม. ยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. ความกว้างของใบโดยรวมประมาณ 10-15 ซ.ม. ยาว 20-30 ซ.ม.