ชื่อไทย :

ดอกหินเวียดนาม

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Selaginella sp.
   
เป็นเฟินที่มีถิ่นกำเนิดในเวียดนาม ลักษณะคล้ายกับดอกหิน(Selaginella tamariscna) ที่พบในเมืองไทย มีลำต้นเทียมยาวกว่า 10 ซ.ม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซ.ม. . ใบ ยาวอ่อนนุ่ม กว้างประมาณ 0.50 ซ.ม ข้อมูลอื่นๆ ยังไม่ทราบครับ