ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Thelypteris gigantea
   
เป็นเฟินดิน พบขึ้นอยู่ตามใต้ร่มไม้ที่มีใบไม้ผุทับถม ในป่าดิบชื้นทางภาคตะวันออก และภาคใต้ ลักษณะเหง้าตั้งตรง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1 ซ.ม. มีขนสีทองปกคลุมที่เหง้า และโคนของก้านใบ ก้านใบยาวได้ถึง 1 เมตร ลักษณะใบเดี่ยว ก้านใบยาวประมาณ 5 ซ.ม.ใบยาวได้ถึง 20 ซ.ม. อัปสปอร์เป็นเกิดทั่วทั้งใบ ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากนัก