สกุล Cyclosorus interuptus  

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Cyclosorus interuptus
   
เป็นเฟินดิน พบขึ้นอยู่ตามใต้ร่มไม้ที่มีใบไม้ผุทับถม ในป่าดิบชื้น ส่วนใหญ่กระจายพันธุ์ในภาคเหนือ ลักษณะเหง้าตั้งตรง ก้านใบสีน้ำตาลเข้มยาว 30-50 ซ.ม. ลักษณะใบหยักเหมือนฟันเลื่อย ยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. กว้าง 2-3 ซ.ม. อับสปอร์เป็นจุดกลมเรียงตามตามขอบใบ