ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Thelypteri repanda
   
เป็นเฟินดิน พบขึ้นอยู่ตามใต้ร่มไม้ที่มีใบไม้ผุทับถม ในป่าดิบชื้นทั่วประเทศไทย ลักษณะเหง้าสีน้ำตาลแกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม. เลื้อยใต้ดินก้านใบยาวได้ถึง 0.5 เมตร ลักษณะเส้นใบเป็นคลื่นขวางกลางกระดูกใบ กลางเส้นใบเป็นสีเหลือง ปลายใบขอดและเรียวแหลม ใบโดยรวมกว้าง ได้ถึง 30 ซ.ม. อัปสปอร์เกิดทั่วไปด้านหลังใบ ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากนัก