ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Thelypteris Pronepphrium Rubicundum
   
เป็นเฟินดิน พบขึ้นอยู่ตามใต้ร่มไม้ที่มีใบไม้ผุทับถม ในป่าดิบชื้นทั่วประเทศไทย ลักษณะใบเป็นรูปยาวเรียวแบบ pannate สีเขียวเข้ม ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากนัก ภาพนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณวิชัย ซุน