ชื่อไทย :

เฟินเชือกผูกรองเท้า

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Vittaria Angustifolia
เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ในป่าดิบชื้นตามต้นไม ้หรือโขดหินที่มีความชื้น มีมอสปกคลุมอยู่ หรือบางครั้งอาจพบขึ้นอยู่ตามรากของกระเช้าสีดา ผู้จัดทำเคยเห็นเกาะอยู่ที่มากมายบนหน้าผาที่มีความชื้นในป่าทางทุ่งสง เป็นที่ตื่นตาตื่นใจมาก ๆ ลักษณะเหง้าเป็นเถาเลื้อยสั้น ๆ สีน้ำตาลแก่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 ม.ม. ใบเป็นใบเดี่ยวค่อนข้างหนาเกือบกลม ยาวประมาณ 5-15 ซ.ม. สปอร์เกิดตรงขอบใบที่เป็นร่อง การปลูกเลี้ยงค่อนข้างยาก เครื่องปลูกใช้รากของกระเช้าสีดาสับ หรือให้เกาะหิน หรือไม้ที่มีความชื้นสูง เลียนแบบธรรมชาติ (ภาพของคุณธวัชชัย)