ชื่อไทย :

หางนกยูง

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Antrophyum callifolium Bl.
เฟินชนิดนี้พบได้ในป่าที่มีความชื้นสูงทางภาคตะวันออก และภาคใต้ จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะเหง้าสีดำเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.2-0.4 ซ.ม. เลื้อยเกาะไปตามโขดหิน และต้นไม้ ใบค่อนข้างหนา รูปทรงใบเหมือนเฟินข้าหลวง ยาวประมาณ 5-15 ซ.ม. สีเขียวเข้มเป็นมันเหลือบน้ำเงิน อับสปอร์เกิดตามร่องใบเหมือนร่างแห ปลูกเลี้ยงให้งามได้ค่อนข้างยาก เครื่องปลูกใช้ชายผ้าสีดา หรือกาบมะพร้าวสับ และให้ความชื้นอย่างสม่ำเสมอ โดนแสงแดดจัดไม่ได้