ชื่อไทย :

เชือกผูกรองเท้ายักษ์

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Vittaria amboinensis kuhn,linnaea
เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ในป่าที่มีความชื้นสูงทางภาคใต้ของประเทศไทย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้นสูง ลักษณะเหมือนเฟินเชือกผูกรองเท้าที่เราเห็นกันอยู่ แต่ขนาดความกว้างของใบใหญ่กว่ากัน 4-5 เท่า ยาวได้ถึง 1.5 เมตร เส้นกลางใบนูนเห็นได้ชัดเจน เหง้าเลื้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ม.ม. มีขนสีดำปกคลุม สปอร์เกิดที่ขอบตั้งแต่กลางใบจนถึงกลางใบ