ชื่อไทย :

เฟินเชือกผูกรองเท้า

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Vittaria Sikkimensis  
 
เป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวไม่เห็นก้านใบ ค่อนข้างหนา ขอบใบงุ้มมลงทำให้เหมือนใบเป็นแท่งกลม ใบยาวประมาณ 5-15 ซ.ม. กว้างประมาณ 0.3-5 ซ.ม. ใบอ่อนสีแดง สปอร์เกิดที่ร่องขอบใบ พบได้ในป่าดงดิบทั่วทุกภาคในประเทศไทย โดยขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือหน้าผาหิน ที่มีความชื้น ผู้จัดทำเคยพบเฟินชนิดขึ้นมากมายตามหน้าผานี้ที่บริเวณน้ำตกในป่าใน อ.ทุ่งสง ปลูกเลี้ยงไม่ยาก เครื่องปลูกใช้รากกระเช้าสีดาสับ หรือกาบมะพร้าวสับ ไม่ชอบอากาศร้อน ต้องให้ความชื้นสม่ำเสมอ