ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorium (Phymatodes) diversiforium sp.
เฟินนี้เป็นเฟินจากต่างประเทศ ขอมูลเบื้องต้นบอกว่าแแหล่งที่มาจากเกาะฮาวาย ลักษณะเหมือนกับเฟินหลังสวนของไทยเกือบทุกอย่าง ยกเว้นใบที่เล็กเรียว ออกเป็นคู่ตรงข้ามกันได้ถึง 12 คู่ ก้านใบสีดำเป็นมัน ความยามรวมทั้งก้านและใบยาวได้ถึง 10 ซ.ม.