ชื่อไทย :

เฟินหลังสวนฮาวาย

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorium (Phymatodes) diversiforium
เฟินนี้เป็นเฟินจากต่างประเทศ ขอมูลเบื้องต้นบอกว่าแแหล่งที่มาจากเกาะฮาวาย ลักษณะเหมือนกับเฟินหลังสวนของไทยเกือบทุกอย่าง ยกเว้นใบที่หนา และหยักเป็นลอนคลื่น เส้นกลางใบเป็นสันนูน