ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Selaginella heterostaschns.bak
   
เป็นเฟินดิน พบได้ในป่าดงดิบทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของไทย ลำต้นใสอวบน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. เลื้อยไปตามผิวดิน โขดหิน ต้นไม้ ที่ชุ่มชื้น ใบลำต้นที่แตกแขนงทิ้งระยะค่อยข้างห่าง ใบกว้างประมาณ 2 ม.ม. ใบไม่เรีบงซ้อนแนบชิดเหมือน Selaginella kraussiana