วงศ์ Polypodiaceae
สกุล Microsorum

เฟินแววแมลงทับ
เฟินปีกแววแมลงทับสยาม
Microsorum Whiteheadii
Microsorum membranaceum
Microsorum Thairooster
Microsorum mermaidtail
Microsorum pteropus
Microsorum sp
Microsorum membranaceum sp.

สกุล Platycerium

เฟินชายผ้าสีดาสายพันธุ์แท

เฟินชายผ้าสีดากลายพันธุ์-ลูกผสม

สกุล Aglaomorpha

กูดเวียน กูดอ้อม
Aglaomorpha heraclea
Aglaomorpha meyeniana
กูดอ้อมเนปาล
กูดเวียน กูดอ้อม ฟิลิปปินส์
กูดอ้อมยักษ์สปอร์ปลายใบ

สกุล Polypodium

Lacy Pine fern
Polypodium ptilorhizon
polypodium formosanum
Polypodium แคระ
Polypodium สปอร์หอม

microrhizoma
Resurrection Fern
Polypodium azoricum
Polypodium fallen

สกุล Pyrrosia

เฟินเจ้างูเขียว
เฟินเจ้างูเขียวเล็ก
เฟินสองหน้าลิ้นกุรัม
เฟินสองหน้าชาไก่
penangiana
Pyrrosia polydactylis
Pyrrosia eleagnifolia
Pyrrosia floccigera
Felt fern
Pyrrosia heteractis
เฟินไพโรเซีย ภาคใต้
เฟินไพโรเซียใบแฉก

Pyrrosia mannii
Pyrrosia lingue cv.
Pyrrosia lingue cv.
Pyrrosia lingue cv.
Pyrrosia hastata
Pyrrosia angustata (swartz) ching
Pyrrosia angustata (swartz) ching sp.
Pyrrosia linearifolia sp

Pyrrosia linearifolia sp. 2
ไพโรเซียฟิลิปปินส์ปลายแฉก
ไพโรเซียฟิลิปปินส์ใบจีบ
Pyrrosia lingue cv. ใบจีบ

Pyrrosia sheareri(Bak.) ching
Pyrrosia piloselloides

สกุล Drymoglossum

เฟินอีแปะ เกล็ดนาคราช
เฟินอีแปะ ใบแฉก

สกุล Phlepodium

เฟินตีนกระต่าย
เฟินบูลใบฝอย

เฟินเนคไท

Phlepodium aureum

เฟินบูลใบริ้ว กลายพันธ
ุ์
เฟินบูลเยอรมัน

สกุล Phymatodes

เฟินหลังสวน ยายแพก
เฟินแก็ปปืน
เฟินแก็ปปืนใหญ่
เฟินแก็ปปืนกลายพันธุ์
ุ์Phymatodes sp.
เฟินหลังสวนฮาวาย
Phymatodes diversiforium sp.
Phymatodes grossum
Phymatodes grossum
sp .
Phymatodes sp.
เฟินหลังสวนกลายพันธุ์ (ใบแฉก)

สกุล Microsorum punctatum

ลิ้นผีไม้
เฟินลายงู
Microsorum punctatum sp.

Microsorum punctatum cv. Laciniatum Serratum
เขากวางมูส
เขากวางแคระใบบิด
เขากวางปลายบิด
เขากวางหนวดมังกรแคระ
เฟินหางนกหว้าจักรพรรดิ์

เฟินเขากวางแคระ
เฟินตาข่าย, ลายงูเหลือม
เฟินหางไก่แอฟริกา
เขากวางใบหนา
เฟินนางเงือก
Microsorum punctatum cv.1
Microsorum punctatum cv.
2
เฟินตาข่าย

เฟินตาข่ายใบคลื่น
Microsorum ใบจีบ
Microsorum cv. อินโด (ใบจีบเล็ก)

หนังงูเกซอน ใบแฉก
เฟินตาข่ายปลายแฉก
เฟินเขากวางแคระอินโดฯ
เมอร์เมตเทล (ป่าฟิลิปปินส)
เมอร์เมตเทล (ป่าไทย)

เมอร์เมตผสมตาข่าย
เฟินหางกินร

สกุล Belvisia

หางหนู
lorogramme scolopendriolde

สกุล Crypsinus

เฟินนกนางแอ่น
Crypsinus Cruciformis
Crypsinus rhynchophyllus

Crypsinus hirsutus
Crypsinus sp.

สกุล Lepisorus

เฟินตะเข็บ
Lepisorus suolopendrium
เฟินตะเข็บใหญ่
Lepisorus thunberginus sp.1
Lepisorus thunberginus sp.2
Lepisorus thunberginus sp.3
Lepisorus thunberginus sp.4
Lepisorus sp.
Lepisorus ussuriensis var. distans
Lepisorus hirajishi

สกุล Leptochilus

Leptochilus minor fee

สกุล Photinopteris

Photinopteris acuminata

สกุล Lecanopteris

Lecanopteris curtisii
Lecanopteris crustacea
Lecanopteris lomaioides
Lecanopteris sinuosa

สกุล Arthromeris

Arthromeris amplexifolia

สกุล Selliguea

Selliguea heterocarpa
Selliguea sp.

สกุล Loxogramme

Loxograme duclouxii
Loxogramme Scolopendrioides Morton

สกุล Lemmaphyyum

Lemmaphyyum carnosum
Lemmaphyllum sp.

สกุล Coniogramme

Coniogramme intermedia
Coniogramme japonica

สกุล Colysis

Colysis monstrifera
Colysis elliptica (Thunb.) ching
Colysis simplicifrons Zh.Christ) Ching Tagawa
Colysis wrightii (hook.) ching
Colysis hemionitidea (wall.) presl.
Colysis poyhofolia

Colysis sp.1
Colysis elliptica f. crispa-variegata
Colysis macrophylla

สกุล Compyloneurum

Compyloneurum amphostenon
Campyloneurum phyllitidis
Campyloneurum agustifolium
Campyloneurum sphenoides

สกุล Dicranoglossum

Dicranoglossum panamense

สกุล Serpocaulon

serpocaulon levigatum

สกุล Niphidium crassifolium

Niphidium crassifolium

 
วงศ์ Anemiaceae

สกุล Anemia

Anemia x para phyllitidis

วงศ์ Aspleniaceae

สกุล Asplenium

เฟินข้าหลวงหลังลาย
เฟินจีบ
Asplenium grevillei
ข้าหลวงโอซาก้า
Aspleium pellucidum Lank
Tree maidenhair
Asplenuim normale D.Dom
Asplenium interjection
Asplenuim flabellifolium
Asplenium temerum
เฟินข้าหลวงเลื้อย
เฟินข้าหลวงหลังลายปาปัวนิวกิน
Asplenium yoshinagae
Asplenium crinicaule
Asplenium grevillei SP.
Asplenium fontanum
Asplenium phyllitidis
เฟินข้าหลวงราชิน
เฟินข้าหลวงสุลต่าน
เฟินข้าหลวงลูกผสม
Asplenium macrophyllum
เฟินข้าหลวงหลังลาย จากภาคใต้
เฟินข้าหลวงหลังลายฟิลิปปินส
เฟินข้าหลวงหลังลายปาปัวนิวกินี
Asplenium obscurum
Asplenium aethiopicum
Asplenium sp
เฟินข้าหลวงเลื้อยบาตู (Asplenium batuense)
เฟินข้าหลวงเลื้อย
Asplenium drepanophyllum
Asplenium nigrum
Asplenium pseudoangustum
Asplenium simplicifrons
Asplenium oblongifolium
Asplenium nidus cv. Snowwhite Beauty
Asplenium gerillei อุ้มผาง
Asplenium phyllitidis var. phyllitidis
เฟินข้าหลวงกลายพันธุ์แบบต่างๆ
Asplenium serratum
Asplenium nidus sp
Asplenium sp
Asplenium acuminatum
Asplenium sp (มาเลเซีย)
Asplenium salignum
Asplenium แคระ
Asplenium ruta

สกุล Hemionitis

Hemionitis palmata
Hemionitis

วงศ์ Athyriaceae

สกุล Athyrium

Athyrium dissitifolium
เฟินญี่ปุ่นก้านแดง
Athyrium mackinnonii

สกุล Anisocampium

กูดเปือย (kut puei)
กูดก้านแดง

สกุล Diplazium

กูดกิน กูดห้วย ผักกูดเขา
กูดห้วยใบแฉก
Diplazium caudatum
Diplazium esculentum sp.
Diplazium donianum

วงศ์ Blechnaceae

สกุล Blechnum

เฟินกูดตั่ง, อุ้งตีนหมี
กูดดอย
กูดเจดีย์

กูดดอยนิวคาลิโดเนีย
Blechnum attenuatum

สกุล Woowardia

Woodwardia

สกุล Doodia

Doodia maxima

วงศ์ Cyatheaceae

สกุล Cyathea

หัสดำ
อ้ายหัวเป็ด
Cyathea tomentotossima (Highland Lace fern)
Cyathea podophylla

 

 

สกุล Monachosorm

Monachosorm henryi chist.

 

 

 


วงศ์ Davalliaceae

สกุล Davallia

นาคราชใบละเอียด
นาคราชใบหยาบ
นาคราชฟิจิ
กูดหมัก
นาคราชญี่ปุ่น
Davallia mariesii
Davallia falcinella
Davalia trichomanoides sp.
Davalia pentaphylla
Davallia corniculata

สกุล Humata

เฟินนาคราชตัวเมีย
เฟินปลายมน
Humata heterophylla sp
.
Humata repen

สกุล Araiostegia

Araiostegia imbricata


วงศ์ Dennstaedtiaceae

สกุล Pteridium

โชนใหญ่ กูดเกี๊ยะ

สกุล Histiopteris

เฟินปีกค้างคาว

 
วงศ์ Dicksoniaceae
สกุล Cibotium

ลูกไก่ทอง
Cibotium glaucum

 

สกุล Dicksonia

Dicksonia antarctica

วงศ์ Dipteridaceae

สกุล Dipteris

บัวแฉก

วงศ์ Dryopteridaceae

สกุล Dryoptis

ปีกแมลงทับ
Dryopteris mutica
Dryopteris neochrysocoma
Dryopteris sp.

Dryopteris erythrosora
Dryopteris black

สกุล Tectaria

Tectaria variolosa (กูดกวาง)
Tectaria heracleifolia
กูดแต้ม
Tectaria maingayi
Tectaria fimbriata

Tectaria subebenea
เฟินแม่ลูกอ่อน

Tectaria vesta
Tectaria incica
Tectaria athyrioides

สกุล Diacalpe

Diacalpe aspidioides

สกุล Quercifilix

Quercifilix zeylanica

สกุล Pleocnemia

ลูกไก่ดำ

สกุล Didymochlaena

Didymochlaena truncatula (กูดขาบ)

สกุล Heterogonium

Heterogonium gurupahense

สกุล Stigmatopteris

Stigmatopteris heterophlebia

สกุล Diplazium

Diplazium sanctae
Diplazium proliferum
Diphazium tomentosum
Diplazium ใบแฉก (อินโดนีเซีย)

สกุล Polystichum

Polystichum haleakalense

 

   
วงศ์ Elaphoglossaceae

สกุล Elaphoglossum

ตองเฟิน
Elaphoglossum malayense
Elaphoglossum metalicum
Elaphoglossum yoshinagae
Elaphoglossum tonduzii
Elaphoglossum dumrongii
Elaphoglossum angulatum
Elaphoglossum christinae
Elaphoglossum conspersum
เฟินดาบนารายณ์
Elaphoglossum crinitum

วงศ์ Equisetaceae หญ้าถอดปล้อง, หญ้าเงือก, หญ้าหูหนวก
หญ้าถอดปล้องแคระ
วงศ์ Gleicheniaceae โชน
วงศ์ Grammitidaceae

สกุล calymmodan

Prosaptia khsayana

สกุล Grammitis

Grammitis hirtella

 
วงศ์ Hymenophyllaceae

สกุล Didymoglossum

Didymoglossum exiguum

สกุล Meringium

Meringium holochilum

สกุล Hymenophllum

Hymenophllum barbatum

 

สกุล Trichomanes

Trichomanes birmanicum
Trichomanes pyxidiferum

Trichomanes collariatum

เฟินในวงศ์นี้เป็นเฟินที่ถือว่าใบบางที่สุดในโลกเรียกรวมๆกันว่าฟิล์มมี่เฟิน เฟินชนิดนี้ถือว่าเป็นตัวดัชนีชี้วัดระบบนิเวศในบริเวณนั้นได้อย่างดีเพราะถ้าอากาาศไม่บริสุทธิ์ น้ำไม่สะอาดพอเฟินชนิดนี้ก็อยู่ไม่ได้

วงศ์ Lindsaeaceae

สกุล Sphenomeris

เฟินผักช
Sphenmeris

สกุล Lindsaea

Lindsaea odorata
Lindsaea falcata

Lindsaea heterophlla

 
วงศ์ Lomariopsidaceae

สกุล Bolbitis

กูดหางนกกะลิง กูดเพา กูดหางค่าง
Bolbitis Oppendiculata
กูดบ้ง (Bolbitis sinensis var. sinensis )
กูดบ้ง (Bolbitis sinensis var. costaluta)
Bolbitis sinuata (Presl) Hennipm
Bolbitis sp (ฟิลิปปินส์)

Bolbitis sp.
Bolbitis sp.1
Bolbitis quoana
Bolbitis sucordata
Bolbitis heteroclita (Pr.) ching
Bolbitis serratifolia
Bolbitis deltigera
Bolbitis heteroclita

สกุล Lomarriopis

Lomariopis farrari
Lomariopsi sp.
Lomariopsi heudelotti

สกุล Egenolfia

วงศ์ Lycopodiaceae

หางเปียเจ็ก สร้อยนารี หางหนู
หางค่าง หางสิงห์
ระย้าเกล็ดหอย
ระย้ายมโดย
ระย้ายมโดย (แบบสั้น)
สร้อยนางกรองเหลี่ยม
Lycopodium hamitonii

สามร้อยยอด
ระย้ายมโดยบูล

Lycopodium sp.
หางสิงห์บูล

หางเปียเจ็ก สร้อยนารี หางหนู
หางสิงห์ฟิลิปปินส์

สร้อยนางกลาย
ระย้ายมโดยอินโดนีเซีย
Huperzia Blue

วงศ์ Marattiaceae

สกุล Angiopteris

เฟินกีบแรด
เฟินกีบแรดออสเตรเลีย
Matonia-pectinata
กีบแรดใบสีทอง
ฟินกีบแรดปีกนก

เฟินกีบแรกอินโด

สกุล Marattia

Marattia sp .

 
วงศ์ Marsileaceae

สกุล Marsilea

ผักแว่น
ผักแว่นออสเตรเลีย

วงศ์ Oleandraceae

สกุล ใบมะขาม (Nephrolepis)

กูดลาน, หางปลา
ก้ามปู, หางปลา
ขนนกสีทอง
ปันหยี
เกล็ดปลา
Nephrolepis Delecatula
Nephrolepsis biserrata
เฟินใบมะขามน้ำตก

เฟินใบมะขามฟิลิปปินส์
เฟินใบมะขามฟิลิปปินส์ ใบยาว

สกุล Oleandra

Oleandra decurrens
Oleandra undarata
Oleandra musifolia
Oleandra pistillaris
Oleandra wallichii

 
วงศ์ Ophioglossaceae

สกุล Ophioglossum

เฟินริบบิ้นใหญ่, ตีนมือนกเขา
เฟินริบบิ้น
Ophioglossum costatum
Stalked Adder's tonguefern
Ophioglossum lusitanicum
Ophioglossum vulgatum


สกุล Helminthostachs

ในประเทศไทยพบเพียงชนิดเดียว

ตีนนกยูง, กูดจ๊อง

สกุล Botrychium

Botrychium japonicum (Prantl) Underw.

วงศ์ Osmundaceae

เฟินในวงศ์นี้ในเมืองไทยมีเพียงสกุลเดียวคือ
สกุล Osmunda

Osmundra vaschelii
Osmunda banksifolia

   
วงศ์ Parkeriaceae

สกุล Doryopteris

เฟินใบตำลึง กระปรอกว่าว
เฟินใบตำลึง (สตูล)
เฟินใบตำลึง (ใบอ่อนสีส้ม)

สกุล Notholaena

Notholaena standyi

สกุล Pelleae

เฟินกระดุม

สกุล Adiantum (สกุลก้านดำ)

เฟินหางนาคบก
เฟินก้านดำสีชมพู
เฟินก้านดำใบร่ม
เฟินจอนหู เฟินโพธิ์
กูดใบเล็ก
เฟินปักเป้า เฟินหัวใจ
ก้านดำปีกนก
Adiumtum erylliae
ก้านดำ Green petticoats
เฟินก้านดำใบดาว
ก้านดำใบแปะก๊วย
เฟินก้านดำเปรู
เฟินก้านดำหางชิงช้า กูดหูควาก
Adiantum tenerum cv. bessoniae
Adiantum tenerum cv.Pacific May
Adiantum tenerum cv.sleeping beauty
Adiantum tenerum cv. red crown
Adiantum tenerum vc. Lady Moxam
Adiantum raddianum cv. Lucille
Adiantum Macrophyllum
Adiantum raddianum cv.Caested Majus
Adiantum tenerum cv. Marsha's Pride
Adiantum Reniforme
Adiantum raddianum cv. Bicolor
เฟินก้านดำหางชิงช้า กูดหูควาก มีครีบ

สกุล Pityrogramma

เฟินเงิน
เฟินทอง


สกุล Cheilanthes

โชนผี
เฟินท้องเงิน (Cheilanthes subrufa)

สกุล Onychium

เฟินทองอินทนนท์
กูดน้ำ
Onychium sp.

   
วงศ์ Plagiogyriaceae

สกุล Plagiogyria

Plagiogyria communis ching

   
วงศ์ Psilotaceae

สกุล Psilotum

Psilotum nudum (หวายทะนอย)
หวายทะนอยแบน

   
วงศ์ Pteridaceae

สกุล Pteris

เฟินหิรัญภูหลวง
กูดกวาง กูดกะจิงดูแพะ
เฟินหางไก่
อินเดียใบด่าง
Rivertoniana
เฟินสามง่ามปีกนก
Pteris quadriaurita
parkeri
Pteris walliciama

Pteris sp.
กูดผีเสื้อ
Ptris cretica var .
Pteris scabripes
Pteris natiensis
Pteris grevilleana wall.ex J.Agadh
Pteris nipponica

กูดกวาง, กูดกะจิงดูแพะ ใบแฉก
Pteris multifida sp.
Pteris nipponica sp.
Pteris blumeanu (เฟินฮาลาบาด่าง)
Pteris (อุ้มผาง)
กูดก้านแดง

สกุล Actiniopteris

Actiniopteris semiflabellata

สกุล Acrostichum

ปรงทอง

สกุล Stenochlaena

เฟินในสกุลนี้จักว่าเป็นเฟินอากาศพบตามป่า และตามสวนทั่วไป ลำต้นเป็นเถาเลื้อยไปตามต้นไม้ ใบเป็นแบบประกอบขนนก ขอบใบเป็นจักคล้ายหนาม ใบที่เกิดสปอร์จะมีขนาดเล็ก ยอดอ่อนใช้เป็นอาหารได้ ลำต้นใช้ถักทำเครื่องจักรสานได้

 
วงศ์ Schizaeaceae

สกุล Schizaeceae

ตาลพร้าว, ตาลส้าน, ตาลกล่อม
ตาลบิด, ตาลทราย

สกุล Lygodium

เฟินลิเภาใหญ่
Lygodium japonicum
ลิเภาญี่ปุ่น

สกุล Anemia

Anemia phyllitidis

วงศ์ Selaginellaceae

พืชในวงศ์นี้ไม่ใช่เฟินที่แท้จริง จัดเป็นญาติใกล้ชิดกับเฟิน พบได้ทั่วประเทศไปในป่าที่มีความชื้นสูง เลื้อยไปตามพื้นดิน ใบค่อนข้างละเอียด มีมากมายหลายชนิด

สกุล selaginella

ผักนกยูง
selaginella kraussiana
กนกนารี
selaginella burformis
กนกนารีสีน้ำตาล
กนกนารีญี่ปุ่น
selaginella amblyphylla

Selaginella heterostaschns.bak
ดอกหิน
ดอกหินเวียดนาม

Selaginella umbrosa
Selaginella plume
Selaginella sp.
Selaginella arbuscula
selaginella versicolor
 
วงศ์ Thelypteridaceae

สกุล Thelypteris

Thelypteris pronephrium rubicunum
sphaerostephnos polycarpus (Bl.) Copel
Thelypteri repanda
Thelypteris gigantea
Thelypteri repanda sp

สกุล Cyclosorus interuptus

Cyclosorus interuptus

 
วงศ์ Vittariaceae
เฟินในวงศ์นี้ส่วนใหญ่เป็นเฟินอิงอาศัย หรือเฟินผา ใบเป็นใบเดี่ยวคล้ายใบหญ้า พบขึ้นตามต้นไม้ หน้าผาหินที่มีความชุ่มชื้น บางครั้งอาจพบขึ้นรากของเฟินข้าหลวง หรือกระเช้าสีดา เฟินชนิดนี้เรียกชื่อกันว่า "เฟินเชือกผูกรองเท้า" พบตามป่าที่มีความชื้น อาศัยอยู่บนคบไม้ หรือหน้าผาหิน ที่มีความชื้นปลูกเลี้ยงค่อนข้างยาก เฟินสกุลนี้มีด้วยกันหลายชนิด

สกุล Vittaria

Vittaria angustifolia
เชือกผูกรองเท้ายักษ์
Vittaria sikkimensis

สกุล Antrophyum

หางนกยูง

 
วงศ์ Woodsiaceae

สกุล Hemidictyum

Hemidictyum marginatum
Hemidictyum marginatum sp. (ใบด่าง)

สกุล Diplazium

Diplazium cristatum sp.

สกุล Callipteris

Callipteris prolifera
Callipteris

 

สกุล Woodsia

Woodsia polystichiodes